Komitet Naukowy

Prof. Anna Boroń-Kaczmarska
Prof. Anna Moniuszko-Malinowska
Dr hab. Jerzy Jaroszewicz

 Patronat

Polskie Stowarzyszenie Naukowe
„Zagrożenia Cywilizacyjne i Zdrowie Publiczne”